CONDICIONS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web, decapabanyoles.com, del qual Agenda Gestió Esportiva SL és titular.
El domini decapabanyoles.com, amb tots els subdominis associats, pertanyen a Agenda Gestió Esportiva SL, NIF: B17373630 amb domicili a Av de la Generalitat 21, baixos, 17820 Banyoles.

Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 972 58 06 39 o enviant un correu electrònic a info@agendasports.com.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d’aplicació, Agenda Gestió Esportiva SL informa:

Objecte

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online d’Agenda Gestió Esportiva SL, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web decapabanyoles.com.

En utilitzar el lloc web decapabanyoles.com o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

El lloc web decapabanyoles.com té per objecte la venda de serveis d’oci. Les característiques dels mateixos apareixen reflectides en les corresponents pàgines d’aquesta web, així com les particularitats de cada operació que pugui realitzar en aquest entorn.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

Comandes

El realitzar una comanda a decapabanyoles.com equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web decapabanyoles.com només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El fer una comanda a través de decapabanyoles.com garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a decapabanyoles.com.

Pagament

Agenda Gestió Esportiva SL ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament a través de targeta. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera corresponent, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

Agenda Gestió Esportiva SL es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de decapabanyoles.com pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des decapabanyoles.com ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

Preu i termini de validesa de l’oferta

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs). Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.

Agenda Gestió Esportiva SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en decapabanyoles.com, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

Política de Cancel·lació

Cancel·lació de la reserva un mes abans – es retornarà el 75% de l’import.

Cancel·lació de la reserva una setmana abans – es retornarà el 50% de l’import

Cancel·lació de la reserva amb menys d’una setmana d’antelació – no es retornarà l’import abonat.

Si no es donen les condicions meteorològiques adequades el dia anterior o el mateix dia, es posposarà l’activitat per un altre dia.

Condicions de Compra

El pagament es fa mitjançant targeta bancària i es farà efectiu en el moment en què finalitzis la teva reserva.

La reserva s’ha d’efectuar amb un mínim de 15 dies abans de l’estada.

Hi ha d’haver un mínim de 10 i un màxim de 20 persones per a la realització dels packs i les activitats.

Si no es compleix el mínim de 10 persones es proposarà un altre preu al client, que podrà acceptar-ho o no, en qualsevol situació. Si el client renuncia no es podrà repercutir cap despesa al client.

El preu per a nens s’aplicarà fins als 11 anys.

Informació i consultes

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal, o podeu enviar un correu electrònic a info@agendasports.com.

Facturació

Si el client vol una factura del servei, s’haurà de posar en contacte amb info@agendasports.com amb les seves dades fiscals i li serà enviada el més aviat possible.


Queixes, reclamacions i denúncies

L’article 211-14 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, que s’emmarca dins dels requisits aplicables a qualsevol tipus de relació de consum, a qualsevol relació establerta entre, d’una banda, empresaris, intermediaris o l’Administració com a prestadora de béns i serveis i, d’altra banda, les persones consumidores, estableix que tots els empresaris o empresàries han de disposar de fulls de reclamació o denúncia, conforme la regulació reglamentària corresponent.

És per això que Agenda  posa a disposició de l’Usuari els fulls oficials segons el que estableix el Decret 121/2013 de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum, prement aquí.

Un cop emplenat el full oficial i conforme l’article 7.3 de l’esmentada normativa, l’usurari pot remetre la sol·licitud a l’adreça postal Av de la Generalitat 21, baixos, 17820 Banyoles o el correu electrònic info@agendasports.com


Per a més informació de com procedir a una queixa, reclamació o denúncia, l’Usuari es pot dirigir a:

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/
 
http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Queixa-reclamacio-i-denuncia-de-consum?category=

Dret de desistiment

L’usuari té dret a desistir del present contracte en un termini màxim de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals a comptar des del dia que l’usuari va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, vostè haurà de notificar a AGENDA GESTIÓ ESPORTIVA la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que ho manifesti (per exemple, una carta enviada per correu postal. Igualment, pot informar-nos del seu dret a desistir del present contracte a través del correu electrònic info@agendasports.com).

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

 

Responsabilitat

Agenda Gestió Esportiva SL no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels serveis comercialitzats.

El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. Agenda Gestió Esportiva SL no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsible per Agenda Gestió Esportiva SL o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

Agenda Gestió Esportiva SL no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Agenda Gestió Esportiva SL per arribar a una resolució amistosa.

Drets de propietat intel·lectual i altres drets

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web d’Agenda Gestió Esportiva SL als quals pugui accedir són propietat exclusiva d’Agenda Gestió Esportiva SL. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització escrita d’Agenda Gestió Esportiva SL.

Llei aplicable

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i Agenda Gestió Esportiva SL les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.

Menú
Hola! Necessites ajuda?